Kuhinja KENT 200

ŠIRINA
200,0 cm
DUBINA
51,0 cm
VISINA
217,0 cm