Montaža nije uračunata u cijenu proizvoda.

Svaki artikl ima odrađenu cijenu montaže.

Za montažu koju vrše uposlenici „KAPETAN“ doo potrebno je  obezbjediti adekvatan prostor za rad širi od gabarita namještaja, te osloboditi mjesto gdje odrađeni komad namještaja treba biti postavljen.

Isporučena roba se u prostorijama kupca montira samo u položenom stanju.

Ukoliko kupac samostalno vrši montažu preuzete robe, u obavezi je da se pridržava uputstva za montažu, u protivnom ne odgovaramo za nastalu štetu.